Opgaver

Opgaver

  • Udførsel af tagkonstruktioner
  • Vinduer
  • Døre
  • Lofter og vægge
  • Gulve
  • Terrasser
  • Reparation og vedligeholdelse af bygninger og lokaler
  • Alt tømrer- og snedkerarbejde i forbindelse med nybyggeri, til- og ombygninger.

 

Specielopgaver modtager jeg også gerne.

Timelønnen ligger på 350kr./t. ekskl. moms

Uanset om du skal have monteret en liste eller skal have lave en tilbygning / nybyggeri, så kontakt SVJ BYG.